ANTAS

skuteczna i profesjonalna pomoc prawna oraz doradztwo podatkowe dla biznesu

A

O nas

Firma doradcza ANTAS powstała z pasji do pracy z ludźmi potrafiącymi kształtować rzeczywistość – z przedsiębiorcami. W skład firmy wchodzą dwa podmioty:

Antas Tax Sp. z o.o. – spółka doradztwa podatkowego świadcząca pomoc w zakresie podatków i prawa podatkowego, w tym sporów z fiskusem;

Antas Legal Sp. k. – kancelaria prawna świadcząca pomoc prawną przedsiębiorcom oraz kadrze zarządzającej spółek prawa handlowego.

Nasi specjaliści od wielu lat pomagają renomowanym spółkom polskim oraz spółkom zagranicznym z UE oraz USA. Wspieramy także twórców, artystów oraz organizacje pozarządowe. Z naszego wsparcia korzystają także międzynarodowe firmy doradcze oraz kancelarie prawne. To co nas wyróżnia to zaangażowanie i pomysłowość.

Specjalizacje

  • prawo podatkowe i ceny transferowe
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo budowlane i obrót nieruchomościami
  • prawo ochrony własności intelektualnej
  • prawo rynku kapitałowego
  • prawo handlowe i gospodarcze
  • prawo ochrony danych osobowych
  • prawo przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • prawo karne skarbowe i gospodarcze

Kontakt

Tel.: +48 22 379 63 20 Fax: +48 22 203 41 54 Email: info@antas.pro


Aktualności

Ceny Transferowe – zmiany w 2019 r.

C

W 2019 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych. Poniżej przedstawiamy krótką informację na ten temat. Zakres dokumentacji – obecnie przepisy uzależniają obowiązki od przychodów i kosztów podatnika.  Przychody/koszty powyżej 2 mln EUR Local file > 2 mln EUROświadczenieCIT-TP > 10 mln EURMaster File > 20...

Klauzula i co dalej?

K

14 czerwca w  Dzienniku Ustaw  opublikowano nowelizację Ordynacji podatkowej wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (czasami potocznie nazywaną klauzulą obejścia prawa podatkowego). Klauzula wejdzie w życie 15 lipca i będzie miała zastosowanie do korzyści podatkowych, które wystąpią od dnia wejścia jej w życie, nawet jeżeli wynikają ze zdarzeń przeszłych...

Dwie spółki – ten sam zarząd

D

Co warto wiedzieć: Zasadniczo nie ma przeszkód, aby ta sama osoba zasiadała w zarządach dwóch spółek, które zawierają ze sobą umowę.Członek zarządu musi jednak uzyskać zgodę spółki na zasiadanie we władzach spółki konkurencyjnej. Musi też mieć na uwadze ogólne przepisy o działaniu na szkodę spółki i braku dochowania należytej staranności.Z uwagi na kontrowersje w orzecznictwie sądowym co do...

O co chodzi z muzyką w filmie?

O

Co warto wiedzieć: Status prawny muzyki w filmie jest kontrowersyjny – występuję na tym tle wiele sporów prawnych.W uproszczeniu, inny będzie status muzyki stworzonej dla filmu, a inny status muzyki, która jest eksploatowana poza filmem. Nie ma tu jednak podziału „zerojedynkowego” – istnieje wiele kontrowersji i zagadnień prawnych związanych z utworami włączonymi do utworów audiowizualnych...

Kryterium dochodowe – netto czy brutto?

K

Co warto wiedzieć: Istnieje spór w orzecznictwie czy kryterium dochodowe należy liczyć od kwoty netto czy brutto zarobków dziecka. Od strony praktycznej inaczej wygląda sytuacja wspólnego rozliczania się dzieckiem, a inaczej sytuacja korzystania z ulgi na dziecko. Jakiś czas temu w Gazecie Prawnej ukazała się wypowiedź naszego eksperta na temat kontrowersji co do obliczania kryterium dochodowego...

Zwrotu VAT nie można przeciągać w nieskończoność

Z

Co warto wiedzieć: Na początku tego roku pojawiły się wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych odrzucające skargi podatników o przewlekłe prowadzenie kontroli zwrotów VAT. Sądy powołują się na „sierpniową” nowelizację prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która zmienia katalog działań administracji, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego.Argumentują, że ogólna...

Kontakt

T: +48 22 379 63 20

F: +48 22 203 41 54

info@antas.pro

Polityka Prywatności

Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223, nr wpisu komplementariusza na listę radców prawnych: WA-11431.

Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł, nr wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: 604.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Tagi