Polityka prywatności

P

Niniejsza polityka prywatności informuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony http://antas.pro, jej podstron i dedykowanych formularzy, a także jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

1. Współadministratorami danych osobowych (dalej łącznie jako „Administratorzy”) są następujące podmioty:

■ Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223,

■ Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł.

2. Administratorzy zbierają dane osób (dalej określanych jako „Uprawnieni”), które odwiedziły stronę http://antas.pro oraz jej podstrony, dokonały rejestracji na tych stronach, wypełniły i przesłały formularze, do których odnośniki znajdują się na tych stronach bądź zostały w inny sposób udostępnione bądź przesłane, zgłosiły się do newslettera, itd.

3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorom za pośrednictwem:

■ poczty elektronicznej na adres e-mail info@antas.pro;

■ pisemnie na adres siedziby któregokolwiek z Administratorów.

4. Dane osobowe Uprawnionego są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych poprzez Internet poprzez dedykowane strony internetowe lub formularze, w szczególności w celu:

■ zapisania się na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych (np. newsletter, powiadomienia, raporty, webinaria, itp.) oraz personalizowanie przekazywanych informacji, w tym analiza i profilowanie danych w celach marketingowych;

■ złożenie zapytania o kontakt lub ofertę;

■ korzystanie z aplikacji lub narzędzi online;

■ dystrybucji publikacji i materiałów marketingowych;

■ zapisania się na wydarzenia (np. spotkania, webinaria, szkolenia, itd.) organizowane przez któregokolwiek z Administratorów;

■ udział w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, w tym w szczególności złożenie dokumentów rekrutacyjnych, np. CV (życiorys), list motywacyjny itd.;

■ bezpośredniego komunikowania się z Uprawnionym,

■ prawidłowego działania narzędzi internetowych oraz środków porozumiewania się na odległość.

6. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu prowadzenia działalności marketingowej, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratorów.

7. W zależności od formy przekazywania danych osobowych (strona internetowa, dedykowany formularz) Uprawniony może zostać poproszony o podanie zakresu informacji, w tym danych osobowych, które będą pozwalały na spełnienie oczekiwań Uprawionego, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy organizacji, adresu email, i numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania przez Administratora określonej czynności (np. wysłania oferty czy przeprowadzenia webinarium).

8. Odbiorcami danych osobowych Uprawnionego mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją przez Administratora określonych czynności, w tym zwłaszcza: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń.

9. Żaden Administrator nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym (niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorami) dla celów marketingowych.

10. Dane osobowe Uprawnionego mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń.

11. Dane osobowe Uprawnionego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (np. przygotowania webinarium, przygotowania informacji marketingowej, w tym marketingu bezpośredniego), chyba że Uprawniony wniesie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych.

12. Uprawniony ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

13. Uprawniony ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

14. Administratorzy mogą przechowywać niektóre informacje na komputerze Uprawnionego za pomocą plików cookies w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego działania stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności, dostarczania treści reklamowych oraz analizy danych (zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe). Administratorzy mogą też wykorzystywać pliki cookies od dostawców zewnętrznych, takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube, Home.pl Microsoft czy Google. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratorów.

15. Dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej Internet pomiędzy urządzeniem Uprawnionego a stronami internetowymi Administratora nie są całkowicie bezpieczne. Administratorzy nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji, ale gwarantują, że podejmą stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez Uprawnionego poprzez formularze elektroniczne.

Kontakt

T: +48 22 379 63 20

F: +48 22 203 41 54

info@antas.pro

Polityka Prywatności

Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223, nr wpisu komplementariusza na listę radców prawnych: WA-11431.

Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł, nr wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: 604.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Tagi