Zespół

Z

Przemysław Antas

Przemysław jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Jest ekspertem od prowadzenia sporów podatkowych, odpowiedzialności karnej skarbowej kadry zarządzającej, zjawiska obchodzenia prawa podatkowego oraz przestępczości podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z fiskusem na wszystkich jego etapach – od kontroli podatkowej do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzał największym polskim i światowym firmom w zakresie prawa i postępowania podatkowego, prawa karnego skarbowego, a także innych dziedzin prawa związanych z zagadnieniami podatkowymi. Doradzał także klientom w zakresie restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz planowania podatkowego przyszłych przedsięwzięć. Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze firm oraz organizacji pozarządowych. Brał udział w procesach przeciwko organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, osobom naruszającym dobre imię przedsiębiorstwa, a także w sprawach o przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Patrycja Balicka

Patrycja jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w problematyce cen transferowych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doświadczenie zdobywała w pionie finansowo-podatkowym operatora telefonii komórkowej oraz renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie wdrażania polityki cen transferowych, przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych, przygotowywania rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych oraz obsługi programów finansowo-księgowych.

Damian Bebak

Damian jest radcą prawnym i legislatorem. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, prawie karnym gospodarczym oraz podatku od towarów i usług (VAT). Doświadczenie zdobył pracując dla organów administracji publicznej oraz pełniąc funkcje w organizacjach pozarządowych. Posiada doświadczenie w zakresie odpowiedzialności finansowej i karnej członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek. Doradzał również organizacjom pozarządowym przy negocjowaniu umów sponsoringowych.

Karol Magoń

Karol jest radcą prawny, mediatorem i asystentem w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, prawa gospodarczego oraz prawa handlowego. Stypendysta Hanze University w Groningen, Universita “Mediterranea” w Reggio Calabria, Black Sea University w Tibilisi oraz Kingston University w Londynie. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. “Cywilnoprawna ochrona podmiotu słabszego na rynku kapitałowym”. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek, tworzeniu i obsłudze podmiotów gospodarczych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem rynku finansowego. 

Monika Mazur

Monika jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, własności intelektualnej, prowadzeniu negocjacji handlowych i sporach sądowych. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz branży kosmetycznej. Wspomaga także organizacje pozarządowe, m.in. w poradni prawnej przy Caritas. Monika oprócz studiów prawniczych ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago Kent College of Law i Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także kurs mediatora sądowego.

Wiktor Szczypiński

Wiktor jest doradcą podatkowym i doradcą inwestycyjnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz największych podmiotów na rynku finansowym. Przez ponad 10 lat pracował w departamencie podatkowym międzynarodowej firmy doradczej, w którym był odpowiedzialny za rozwój zespołu ds. opodatkowania zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Uniwersytetu w Sztokholmie. Do jego głównych klientów należały największe spółki sektora finansowego. Wiktor doradzał też największym podmiotom z branży handlowej, spożywczej oraz budowlanej.

Kontakt

T: +48 22 379 63 20

F: +48 22 203 41 54

info@antas.pro

Polityka Prywatności

Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223, nr wpisu komplementariusza na listę radców prawnych: WA-11431.

Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł, nr wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: 604.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Tagi